Search
18°C
Deel dit artikel op social platform

Procedure benoeming burgemeester stopgezet; vertrouwenscommissie buitenspel gezet

Na overleg van de commissaris van de koning in de provincie Utrecht, Hans Oosters, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester voor Bunschoten stopgezet. Er hadden zeven personen (zes mannen en een vrouw) gesolliciteerd. Opmerkelijk is dat de leden van de vertrouwenscommissie, die bestaat uit lokale politici, niet te horen hebben gekregen wie de sollicitanten waren en zich in die zin geen oordeel over het besluit van Oosters kunnen vormen.

De vacature wordt opnieuw opengesteld. Dit gebeurt waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2025.

,,De commissaris heeft de taak toe te zien op een ordelijk verloop van de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester en te komen tot een selectie van kandidaten met wie de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad gaat spreken. Na een grondige afweging heeft de commissaris geoordeeld dat voor het doorlopen van een zorgvuldige procedure onder de sollicitanten niet voldoende gekwalificeerde kandidaten zijn voor de vertrouwenscommissie om een keuze uit te maken. De commissaris heeft hierover (maandagmiddag op een speciaal overleg in Utrecht, red.) gesproken met de vertrouwenscommissie”, aldus de provincie in een persbericht.

De huidige burgemeester van Bunschoten, Melis van de Groep, gaat in september met pensioen en neemt afscheid. Hij is dan bijna achttien jaar burgemeester van Bunschoten geweest. De vacature voor een nieuwe burgemeester stond open van 28 februari tot 20 maart.

In de periode tot aan de benoeming van een nieuwe vaste burgemeester zal de commissaris van de koning een waarnemend burgemeester benoemen in Bunschoten. Hij zal daarover op korte termijn overleg voeren met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad.

Vorig jaar fungeerde Albertine van Vliet (D66) uit Amersfoort vanwege het uitvallen door ziekte van Melis van de Groep een periode als waarnemend burgemeester.