Deel dit artikel op social platform

‘Rondjes om de Randmeren’ gepresenteerd

 

Landschapsjournalist Fokko Bosker ging de uitdaging van directeur Rita Braam van gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren aan om een gids met wandel- en fietsroutes samen te stellen vanuit de havens en aanlegplaatsen van de Randmeren.

Op dinsdag 7 juli overhandigde Fokko Bosker in het Bottermuseum van Harderwijk in het bijzijn van een brede groep ambassadeurs en mede-initiatiefnemers aan Rita Braam en schrijfster Eva Vriend het eerste exemplaar van ‘Rondjes om de Randmeren’. Een gids met verrassende fiets- en wandeltochten tussen het oude en nieuwe land.

Wie met ‘landloper’ Fokko Bosker meewandelt en -fietst gaat het landschap met andere ogen bekijken. Hij vertelt verhalen over het ontstaan van het landschap en de mensen die er wonen en verbindt deze verhalen aan gecombineerde fiets- en wandeltochten van gemiddeld 2 tot 3 uur. Je verkent vanuit de havens het achterland van de Veluwe, de Gooi- en Vechtstreek, de Flevo- en Noordoostpolder. Elke route kent een oversteek van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe land’ en andersom.