Deel dit artikel op social platform

Ruim 465.000 studenten ontvangen vandaag basisbeurs

Iets meer dan 465.000 studenten van hogescholen en universiteiten ontvangen vandaag voor het eerst weer een basisbeurs op hun rekening: bijna 440 euro voor uitwonende studenten en ruim 110 euro voor thuiswonende studenten.

Met de herinvoering van de basisbeurs hebben studenten in het hbo en op de universiteit, net als studenten in het mbo, vanaf dit studiejaar ook weer recht op een basisbeurs. In de prognose ging DUO er vanuit dat 435.000 hbo- en wo-studenten hiervoor in aanmerking zouden komen. Naar nu blijkt zijn dit er 465.852. DUO keert ruim 130 miljoen euro basisbeurs aan ze uit.

Thuiswonende studenten hebben recht op € 110,30 per maand, uitwonende studenten op € 439,20 per maand (inclusief € 164,30 tijdelijke verhoging door de koopkrachtmaatregel). Dat geeft studenten meer financiële rust. De beurs wordt omgezet in een gift als een student binnen de diplomatermijn van 10 jaar een diploma behaalt. Aanvragen blijft ook de rest van dit studiejaar met terugwerkende kracht naar september mogelijk.