Schuldhulpmaatjes gaan aan de slag

De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Bunschoten ontvingen donderdag hun certificaat uit handen van wethouder Peter van Asselt en kunnen daardoor starten met hun mooie werk.

De Boei heeft twee jaar geleden het initiatief genomen om SchuldHulpMaatje (SHM) Bunschoten op te richten. Deze stichting wilde graag een completer aanbod creëren van financiële hulpverlening voor de bewoners van Bunschoten. Er was al hulp voor incidentele financiële hulp bij het CLIP en de formulierenhulp bij De Boei. Er was ook PLAN groep bij de gemeente voor schuld-
sanering en budgetbeheer. ,,Wij misten echter een vorm daar tussenin waarin mensen met financiële problemen duurzamer geholpen konden worden in het leren met geld om te gaan.”

Met elkaar Bunschoten (waaronder SchuldHulpMaatje Bunschoten werd uitgerold) is een onafhankelijke stichting. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van verschillende kerken en een vertegenwoordiging van De Genadebron. Voorzitter is Jan de Graaf. De gemeente draagt financieel bij.

Coördinatoren

Er zijn twee coördinatoren; Henk van Soeren, en Jetske Arntzen van De Boei. Zij koppelen hulpvragers en vrijwilligers. Hierdoor kunnen zij mensen met meerdere problemen een financieel steunsysteem bieden. Andersom kunnen mensen met financiële problemen ook ondersteund worden met andere problemen die vaak daaruit voortkomen.

SHM Bunschoten kan helpen als iemand geldzorgen of geldproblemen heeft, geen overzicht meer heeft in de financiën en/of administratie en als iemand schulden heeft (die binnen drie jaar afgelost kunnen worden).

Dankbaar en blij

Tijdens de feestelijke startbijeenkomst in Grace gaf Jan de Graaf aan dat Met elkaar Bunschoten enorm dankbaar en blij is dat met SchuldHulpMaatje Bunschoten is gestart. ,,We zijn erg trots op de groep schuldhulpmaatjes die klaarstaat om mensen te gaan helpen. En we zijn blij dat we een waardevolle toevoeging mogen gaan worden in het schuldhulpnetwerk van Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. De slogan van SchuldHulpMaatje is: Samen lukt ‘t. Daarin geloven wij bij SchuldHulpMaatje. En dat is niet alleen in de samenwerking tussen de schuldhulpmaatjes en de hulpvrager, maar ook in de samenwerking tussen alle partijen die hier vanavond bij elkaar zijn.”

Voorzieningen

Wethouder Peter van Asselt gaf aan dit project heel belangrijk is voor de gemeente Bunschoten. ,,Belangrijk omdat we inzetten op preventie van schulden of het niet weer terugvallen in schulden. Waarom dat zo belangrijk is? Een onderzoek toont aan dat mensen met geldzorgen meer gebruikmaken van voorzieningen in het sociaal domein. 45 procent van de huishoudens met schulden maakt hier gebruik van, tegen 17 procent van huishoudens die niet geconfronteerd worden met schulden.”

Hij wees ook op de laagdrempeligheid van SchuldHulpMaatje in vergelijking met het aankloppen bij een professioneel bureau op dit gebied.

Van Asselt gaf tot slot aan dat hij heel erg dankbaar was dat ook de kerken en De Boei dit initiatief omarmd hebben. ,,Dit is een absolute aanvulling op ons zorglandschap in Bunschoten en ik wens iedereen die betrokken is bij dit initiatief heel veel succes.”

Na het officiële gedeelte werden de certificaten uitgereikt en werd onder het genot van een hapje en drankje nog enige tijd nagepraat over de schuldhulpverlening in Bunschoten.