Deel dit artikel op social platform

Terugblik- en toekomstevent Lokaal Preventieakkoord

 

De gemeente organiseert woensdag 9 november van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis een bijeenkomst over het Lokaal Preventieakkoord. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vertegenwoordigers van (potentiële) bedrijven, kerken, organisaties en gezondheidsinstellingen. De middag staat in het teken van terugblikken op en vooruitkijken naar de toekomst van het Lokaal Preventieakkoord.

Tijdens deze bijeenkomst wordt meer verteld over de initiatieven van afgelopen jaar en aanwezigen kunnen via een pitch laten zien hoe ze hebben bijgedragen aan de pijlers in het Lokaal Preventieakkoord.

Daarnaast hoort de gemeente graag tijdens de bijeenkomst wat aanwezigen nodig hebben om dit netwerk nog sterker te maken, zodat we ons gezamenlijk kunnen inzetten voor het Lokaal Preventieakkoord.

Aanmelden

Iedereen vanuit een bedrijf, kerk, organisatie of gezondheidsinstelling is van harte welkom. Aanmelden kan via: info@preventieakkoordbunschoten.nl. Meer informatie over het Lokale Preventieakkoord vind je op www.preventieakkoordbunschoten.nl.

Over het Preventieakkoord

De gemeente wil graag dat alle inwoners van Bunschoten gezond én gelukkig oud worden. Daarom is er met samenwerkende partijen het Lokaal Preventieakkoord ontwikkeld. Dit akkoord richt zich op preventie. Preventie kan alleen slagen als alle inwoners en organisaties hieraan werken. Gezamenlijk werken aan een Lokaal Preventieakkoord is een waardevolle aanvulling op bestaand beleid en lopende programma’s. Kortom, het Lokaal Preventieakkoord is een extra stap naar een gezonder Bunschoten: minder overgewicht, rookvrij in 2040, minder alcoholgebruik, vermindering drugsgebruik.