Deel dit artikel op social platform

Vaartkerk stelt ambt open voor homoseksuele broeders en zusters

De leden van de Gereformeerde Kerk van Eemdijk (Vaartkerk) hebben een brief ontvangen over het beleid ten aanzien van homoseksuele gemeenteleden, die leven in een verbintenis van liefde en trouw.

,,De Vaartkerk is een gemeente waar broeders en zusters met een homoseksuele geaardheid een thuis mogen vinden, een veilige ruimte om uit de kast te komen, en een weg te zoeken, te vinden voor hun leven, ook als het gaat om relatievorming of de keuze voor een leven in onthouding. In deze heeft de Vaartkerk in de afgelopen jaren een aantal stappen gezet, en daarmee laten zien dat dit niet alleen maar woorden zijn of goede intenties”, wordt in de brief gesteld.

Reacties

Er is de kerkenraad veel aan gelegen dat dit zo doorgaat. ,,De kerkenraad is zich bewust dat juist ook op het gebied van gender en identiteitsvragen veel op ons afkomt, dat er veel verwarring is in onze cultuur en samenleving. Veel onveiligheid ook. De gemeente van Christus moet de plaats zijn waar gelovigen, zoekenden, nieuwe generaties hun levensvragen kunnen stellen, antwoorden kunnen vinden en kunnen leren omgaan met verschillen van inzicht en keuzes. De Vaartkerk heeft bewezen zo gemeente te willen zijn, en te willen blijven. Dat blijkt ook uit veel binnengekomen reacties uit de gemeente. Een ruime meerderheid van de reacties op de vraag naar het ambt is positief. Een krappe meerderheid geeft aan ruimte te willen geven aan inzegening van een relatie van gemeenteleden die in liefde en trouw een relatie aangaan met iemand van hetzelfde geslacht. Deze ‘zorg voor wat kostbaar is’ kenmerkte ook de finale bespreking op 15 december.”

Beslispunten

Vanwege het gewicht van beide vragen, en met het oog op een voldoende sterk draagvlak in de kerkenraad als afspiegeling van de gemeente, heeft de kerkernaad vastgesteld dat een tweederdemeerderheid nodig is bij beide beslispunten.

Verkiesbaarheid en benoembaarheid in de ambten: ,,Op deze vraag heeft de kerkenraad met ruim twee derde ‘ja’ geantwoord. Het ligt geheel in de lijn van de volwaardige deelname aan het leven van de gemeente in de dienst van Woord en sacrament (doop en Heilig Avondmaal) en in de vervulling van taken dat voor homoseksuele gemeenteleden, levend in een keuze voor onthouding of een verbintenis in liefde en trouw, geen andere voorwaarden gelden als voor andere gemeenteleden: geloof in Christus toewijding aan God en Zijn gemeente.”

Inzegening van de levensverbintenis in liefde en trouw: ,,Hiervoor was geen tweederdemeerderheid. De motieven bij de verschillende stemmen in de kerkenraad weerspiegelen stemmen in de peiling van de gemeente. Met name twee punten wogen zwaar: is de levensverbintenis één op één vergelijkbaar met het huwelijk van man-vrouw en de eigen aard daarvan in Bijbel en geloofstraditie? En de zorg voor de eenheid van de gemeente en de draagkracht c.q. het draagvlak.”