Search
2°C
Deel dit artikel op social platform

Vijf partijen gaan in provincie Utrecht formeren

 

Een coalitie met GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA biedt goede kansen voor een nieuw provinciebestuur. Dat adviseren informateurs Cees van Eijk (GroenLinks) en Floor Vermeulen (VVD) die vandaag hun verslag presenteren aan Provinciale Staten. Iedere partij levert voor dit potentiële college van Gedeputeerde Staten een eigen gedeputeerde.

De informateurs schrijven in hun verslag in te zetten op een eenduidig coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarbij op cruciale onderwerpen concrete afspraken worden vastgelegd. Het akkoord moet gericht zijn op samenwerking met Provinciale Staten en de samenleving.

De beoogde coalitie heeft een meerderheid van 25 zetels van de 49 zetels. Dit zorgt ervoor dat een mogelijk college straks de gehele Provinciale Staten betrekken bij de belangrijkste opgaven, zodat een breder gedragen beleid en uitvoering mogelijk worden. De

De informateurs hadden graag een zesde partij als coalitiepartner toegevoegd. Maar het CDA sluit Partij voor de Dieren uit, GroenLinks wil niet met de SGP, en als de SGP niet meedoet weigert de VVD met de ChristenUnie, Volt of PvdD samen te werken.

Momenteel is de ChristenUnie nog een coalitiepartij en zit de VVD in de oppositie.

Grote winnaar van de verkiezingen en de grootste partij BBB belandde eerder tijdens het formatieproces op een zijspoor

De informateurs stellen voor om zo snel mogelijk met deze vijf partijen duidelijkheid te geven over het formatieproces, waarbij gestreefd wordt naar het bieden van een actieve inbreng door alle fracties in Provinciale Staten. Na afloop van dat proces is er ook ruimte om inwoners, gemeenten, waterschappen en andere organisaties hierbij te betrekken.

De presentatie van het verslag door de informateurs is naar verwachting vanmiddag om 16.00 uur, aansluitend aan de Provinciale Statenvergadering die gepland staat. Als Provinciale Staten akkoord zijn met het advies kunnen de onderhandelingen voor de formatie, waarbij op inhoud tussen partijen afspraken worden gemaakt, starten.