Deel dit artikel op social platform

Vogeltelling rondom plasjes Vitens

 

Zaterdag 5 november vond de 257e editie van de maandelijkse telling rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk plaats.

Het was op de dijk half bewolkt, zuidoost 2-3 Beaufort, geen neerslag, ongeveer 7-10 ºC, opkomst zestien personen. In totaal zijn er 39 soorten en 655 vogels geteld.

De soorten met een * zijn gezien aan de zuidkant van de Westdijk. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar staat op 162 soorten en dit jaar zijn 87 soorten geteld.

De lijst: Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (6), Blauwe Reiger (2), Grote Zilverreiger (3), Knobbelzwaan (15), Brandgans (13), Grauwe Gans (97), Kolgans (33), Bril¬duiker (6), Slobeend (10), Smient (74), Tafeleend (9), Wilde Eend (8), Wintertaling (6), Buizerd (1), Meerkoet (76), Waterhoen (2*), Kievit (15), Kokmeeuw (6), Pontische Meeuw (1), Storm¬meeuw (1), Wulp (5*), Zilvermeeuw (3), Holenduif (28), Houtduif (4), IJsvogel (1, zie foto, juveniel vrouwtje), Ekster (3), Gras¬pieper (4), Groenling (1), Kneu (2), Koolmees (1), Put¬ter (1), Rietgors (2), Roodborst (1), Spreeuw (201), Winterkoning (1), Zwarte Kraai (2).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk in Bunschoten vanaf juli 2001 kun je kijken op: https://www.ivn.nl/afdeling/eemland/maandelijkse-vogeltelling-westdijk-bunschoten