Deel dit artikel op social platform

Vogeltelling rondom plasjes Vitens

 

Zaterdag 1 oktober vond de 256e editie van de maandelijkse telling rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk plaats.

Op de dijk was het half bewolkt en viel er een flinke bui van vijftien minuten. Het was ongeveer 12 graden en de opkomst bestond uit vijf personen.

In totaal werden er 41 soorten en 176 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 en dit jaar zijn 84 soorten geteld.

De lijst van deze maand:

Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (9), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (1), Knobbelzwaan (2), Brandgans (1), Grauwe Gans (25), Grote Canadese Gans (1), Krakeend (22), Kuifeend (2), Slobeend (4), Smient (6), Tafeleend (1), Wilde Eend (17), Wintertaling (3), Torenvalk (1), Meerkoet (10), Waterhoen (1), Grote Mantelmeeuw (1), Kievit (5), Kleine Mantel-meeuw (1), Kokmeeuw (10), Watersnip (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (2), Houtduif (2), IJsvogel (1), Boeren¬zwaluw (5), Ekster (1), Graspieper (5), Huiszwaluw (3), Kneu (1), Oeverzwaluw (4), Punter (2), Rietgors (3), Spreeuw (6), Vink (2), Witte Kwikstaart (1), Zwarte Kraai (1).

Voor alle resultaten van de waarnemingen op de Westdijk vanaf juli 2001 klik hier.