Deel dit artikel op social platform

‘VVV werkt eraan evenementen zoveel mogelijk door te laten gaan’

Annelotte Swart, evenementen- en projectcoördinator bij de lokale VVV, onderdeel van Dynamisch Spakenburg, vertrekt per 1 maart. Wouter Hopman bemant voorlopig op de middagen het VVV-kantoor om de boel draaiende te houden.

In de raadsvergadering van gisteravond vroeg Gerine Hartog van de ChristenUnie aandacht voor dit vertrek en de gevolgen daarvan voor de promotie van ons dorp. Zij wilde van het college weten of al bekend is hoe de opvolging zal worden ingevuld.

Hartog vroeg verder: ,,Wat zijn de gevolgen voor de evenementen die komende maanden georganiseerd moeten worden, zeker nu deze al onder druk staan door corona? De promotie is belangrijk voor ons dorp. In hoeverre heeft dit vertrek gevolgen voor de promotie van Bunschoten? Speelt de gemeente nog een rol in het proces om tot snelle opvolging te komen en eventuele hiaten op te vangen?”

Wethouder Peter van Asselt gaf aan op de hoogte te zijn van het vertrek. Hij merkte op dat het bestuur van de VVV druk bezig is met de opvolging. ,,Primair is dat ook de verantwoordelijkheid van dit bestuur.”

Hij benadrukte dat corona altijd een onzekere factor zal blijven – zeker de aankomende maanden – bij het organiseren van activiteiten. ,,Maar het bestuur van de VVV werkt eraan om de evenementen zoveel mogelijk door te laten gaan en met name de Spakenburgse Dagen hebben daarbij de eerste prioriteit. Ook wat betreft de promotie is het bestuur van de VVV druk bezig met de opvolging om zodoende de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.”

Van Asselt gaf tot slot aan dat de gemeente in goed contact staat met het bestuur van de VVV. ,,We zijn op dit moment aan het bekijken hoe we de VVV kunnen ondersteunen in deze materie.”