Deel dit artikel op social platform

Wijzigingen in woonruimteverdeelregels

 

Met ingang van 1 juli 2022 hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden bij de verdeling van woningen in de regio Eemvallei.

Er zijn vier belangrijke veranderingen, namelijk:

• Woningzoekenden raken niet meer alle inschrijftijd kwijt als ze een woning accepteren

• De leeftijdsgrenzen voor jongeren- en seniorenwoningen worden gelijkgetrokken

• Voorwaarden aan de huishoudgrootte worden gelijkgetrokken

• Alle gemeenten die woningen verloten doen dat voor maximaal 20% van het woningaanbod. Voor de gemeente Bunschoten is dit laatste niet van toepassing

Behoud inschrijfduur

Accepteert een bewoner een woning via WoningNet Eemvallei? Vanaf 1 juli 2022 behoudt de bewoner dan 75% van zijn/haar inschrijfduur als hij/zij zich binnen een jaar opnieuw inschrijft. De inschrijfduur is de periode vanaf de inschrijving als woningzoekende tot nu. Op deze manier kan men sneller verhuizen als de woning toch niet bevalt of uw persoonlijke situatie verandert.

Leeftijdsgrenzen

In de regio Eemvallei gelden in alle gemeenten dezelfde leeftijdsgrenzen voor woningen die worden aangeboden voor jongeren of senioren. Jongerenwoningen worden toegewezen met een maximale leeftijd van 23 of 28 jaar en seniorenwoningen met een minimale leeftijd van 65 jaar.

Grotere woningen naar grotere huishoudens

In alle gemeenten kunnen woningen met vier kamers met voorrang toegewezen worden aan huishoudens van twee of meer personen.

Loting

In bijna alle gemeenten in de regio (Bunschoten dus uitgezonderd) worden nu woningen verloot. Deze gemeenten hanteren allemaal een maximum van 20% van het woningaanbod voor loting.