Deel dit artikel op social platform

Wim de Jong heeft volledig vertrouwen in het waterschap

De werkzaamheden aan de Westdijk verkeren in de eindfase. Tijdens het vragenhalfuur in de raad vroeg Jochen Dijkhuizen (CDA) nog een keer aandacht voor dit dossier.

Hij gaf aan dat een aantal delen van de dijk niet zijn meegenomen bij het vervangen van de grond. Dijkhuizen: ,,Wij zijn bijvoorbeeld geattendeerd op een deel ter hoogte van het bungalowpark. Daar heeft geen vervanging plaatsgevonden. Kunt u aangeven waarom deze delen niet zijn meegenomen in de vervanging”, wilde hij van wethouder Wim de Jong weten.

Verder informeerde hij of alle vervuilde delen nu weg zijn. En de CDA’er gaf aan dat de vervuiling de vorige keer openbaar is geworden door de vasthoudendheid van individuen, waar officiële papieren anders aangaven. ,,Gaat u nu zelf wat tests laten uitvoeren?”

Wethouder Wim de Jong bevestigde dat op enkele delen van de dijk de grond niet is vervangen omdat daar geen thermisch gereinigde grond is aangebracht. ,,Daarom was geen vervanging nodig.”

‘Waterschap heeft geleerd van het verleden’

Hij gaf daarenaast aan dat in de steunberm van de Westdijk alle verontreinigde grond verwijderd is. Wat het toezicht betreft, benadrukte hij erop te vertrouwen dat het waterschap alles goed heeft geregeld. ,,Er worden kosten noch moeite gespaard om alles in orde te brengen. Het waterschap heeft geleerd van het verleden en zal de zaak ongetwijfeld goed in de gaten houden. En wij gaan ervan uit dat dit ook gebeurt.”

Controle

Dijkhuizen: ,,U geeft aan dat u die controle bij het waterschap laat. Mijn vraag is heel concreet: waarom laat u zelf niet wat tests uitvoeren? Dat is niet heel duur. Waarom doet u dat alsnog niet? En mijn tweede aanvullende vraag is: durft u de proef op de som aan? Stel, het CDA laat zelf wat tests doen op verschillende plek waar de grond is verwijderd. Durft u dat aan en durft u dan de garantie te geven dat de vervuiling ook echt weg is? We willen het positief afsluiten en zeker weten dat alles weg is.”

Wim de Jong: ,,Als wij een aanleiding zouden hebben om zelf te gaan testen, dan zou ik dat misschien wel doen. Maar we zijn ervan overtuigd dat ook het waterschap met hetgeen in het verleden gebeurd is, er als een bok op de haverkist op zit om het goed te doen.

En de vraag of ik het aandurf om het goed te regelen, kan misschien beter bij het waterschap neergelegd worden. Want dat is verantwoordelijk. Maar alle tekenen zijn zo, dat alles verwijderd is. We zijn ook verschillende keren wezen kijken, dus daar gaan we ook gewoon vanuit.”

Het afgraven van de vervuilde dijk heeft 32 miljoen euro gekost.