Search
15°C

Gebruiksvoorwaarden

Het hierna genoemde is van toepassing op iedere pagina van de website van De Bunschoter.
De Bunschoter besteedt de uiterste zorg aan de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Toch kunnen onjuistheden en onvolledigheden optreden. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie wordt door De Bunschoter uitdrukkelijk uitgesloten. De Bunschoter behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op deze website te wijzigen.
Hyperlinks
Iedere vorm van verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan wordt verwezen, wordt door De Bunschoter uitdrukkelijk uitgesloten.

Content
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het Auteursrecht en andere Intellectuele Eigendomsrechten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie op deze website, op welke wijze en in welke vorm dan ook, aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Bunschoter.

Wijzigingen
De Bunschoter behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen. U wordt dan ook dringend geadviseerd om bij ieder bezoek aan de website deze disclaimer te lezen teneinde op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepassing
Bovenstaande disclaimer is van toepassing op de website die u thans bezoekt. Door gebruik van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van deze disclaimer, deze te hebben begrepen en met de inhoud hiervan in te stemmen.

Drukkerij de Bunschoter B.V. en Uitgeverij de Bunschoter B.V. wijzen u er uitdrukkelijk op dat op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten onze algemene voorwaarden van toepassing zijn waarin aansprakelijkheids beperkende bedingen zijn opgenomen. Nadrukkelijk wijzen wij ander voorwaarden van de hand tenzij schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

Indien u niet in het bezit bent van onze algemene voorwaarden voor de Drukkerij of de Uitgeverij verzoeken wij u deze bij ons op te vragen of te downloaden van onze website.

Inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij naar ons privacy beleid, ook deze is te downloaden van onze website.

Heb je vragen of opmerkingen over onze disclaimer?

Neem dan contact met ons op via info@debunschoter.nl of tel. 033-2997999.