Deel dit artikel op social platform

CBS Het Sterrenlicht ontvangt waardering goed

Op 10 maart 2022 heeft CBS Het Sterrenlicht de waardering ‘goed’ gekregen van de inspectie van onderwijs.

Marloes ter Haar

De inspectie heeft deze waardering gegeven op basis van een analyse van de ambities van de school en de realisatie daarvan. Voorheen was een waardering ‘voldoende’ het hoogst haalbare. De inspectie heeft de waardering ‘goed’ ingevoerd als stimulans voor scholen om verdere kwaliteitsverbetering te realiseren.

De gebieden waar de school goede kwaliteit biedt zijn binnen de kwaliteitsstandaard onderwijsproces: aanbod en zicht op ontwikkeling. Binnen de kwaliteitsstandaard schoolklimaat heeft de school een goed op gebied van het pedagogisch klimaat en veiligheid. Ook de kwaliteitsstandaarden kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en verantwoording en dialoog zijn goed beoordeeld.

Natuurlijk heeft de inspectie, naast deze goede beoordeling, de school ook feedback gegeven om het onderwijs nog beter te maken. Bijvoorbeeld het tempo van sommige lessen mag hoger, ook mogen de hoge verwachtingen doorgezet worden naar het nieuwe atelieronderwijs en het invoeren van een instrument om burgerschapsontwikkeling te meten.

Het Sterrenlicht is op dit moment de enige school in het dorp met deze waardering en hier zijn ze als team enorm trots op! De school staat open en wil ook meewerken om met haar expertise andere scholen te helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.