Deel dit artikel op social platform

Hulp aan Oekra ïners vraagt inzet van het hele dorp

In Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk is het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne in volle gang. De initiatieven Bunschoten voor Oekraïne (BvO) en Eemdijk Helpt (EH) draaien op volle toeren. In Eemdijk zijn rond de vijftig vluchtelingen ondergebracht bij gastgezinnen. De lokale kerken werken daarin samen. Overdag is er veelal opvang en een programma in de Christelijke Gereformeerde Kerk. De gemeente Bunschoten maakt zich op voor de komst van vluchtelingen uit Oekraïne naar het dorp. Ze bereidt in twee complexen de opvang van ongeveer veertig Oekraïense vluchtelingen voor. Eerder deze week kwam een deel van hen aan.

Frans Kurvers (BvO) en Guido Hop (EH) benadrukken dat de opvang een uitdaging is met een lange adem, die alleen kan slagen met de hulp van velen. Frans geeft stellig aan: ,,Ook van de mensen die niet iemand in huis nemen, wordt iets verwacht. Iedereen kan op zijn of haar manier een steentje bijdragen.”

Kurvers is vrij snel met een paar vrienden de actie Bunschoten voor Oekraïne begonnen. ,,Dit was een hele grote inzamelingsactie. Dat is afgerond. De spullen zijn inmiddels aangekomen op de plaats van bestemming. Vervolgens kwam ik in contact met de gemeente over de vluchtelingen die naar Bunschoten komen en De Genadebron heeft gevraagd of ik zaken voor hen zou willen coördineren. In het overleg met de gemeente kwam ik erachter dat zij geen call to action doet. De gemeente communiceert puur feitelijkheden en informatie. Mijn conclusie na dat gesprek was dat we als lokale initiatieven in Eemdijk en Spakenburg duidelijk moeten communiceren wat er gebeurt in het dorp: Waar wordt hulp geboden en waar kunnen mensen helpen?”

Dagbesteding

Guido geeft aan dat er al lichte contacten lopen tussen beide organisaties. ,,We zijn deze actie in Eemdijk gestart, maar zouden het nu ook fijn vinden als de gemeente ons een steuntje in de rug zou geven. We hebben een dagbesteding. Het zou leuk zijn als er binnenkort iemand van de gemeente zou komen kijken, eventueel mee zou gaan met een overleg. Maar misschien gaat dat straks allemaal rollen. Het loopt natuurlijk ook nog maar net en wij kaarten dat ook nog wel aan bij de gemeente.”

De dagbesteding wordt gedaan door beide organisaties. In De Bron gebeurt het nodige, zoals bijvoorbeeld een knutselmiddag voor kinderen. En er wordt ook een Oekraïnedag georganiseerd met een heel programma. Frans: ,,De Bron maakt ook een menukaart met wat er allemaal georganiseerd gaat worden. Het zou mooi zijn als de activiteiten in Eemdijk daar ook op komen, zodat het beeld zo breed mogelijk is.” Guido gaat daar mee aan de slag.

Duidelijk is ook dat de gemeente aan scholing doet. ,,In de Maranathakerk worden schoolklassen georganiseerd”, maakt Frans duidelijk. Guido vult aan: ,,In Eemdijk komt een Oekraïense vrouw, die ook Engels spreekt, lesgeven. Zij heeft een onderwijsachtergrond.”

Frans heeft wekelijks overleg met gemeente. ,,Wat mij betreft schuift EH daar bij aan. Daar kunnen we onze individuele en gezamenlijke vragen kwijt aan de gemeente.”

Guido vermeldt nog dat een ondernemer die in Eemdijk woont en die zijn bedrijf onlangs heeft verkocht, gaat helpen bij de dagbesteding. ,,Hij gaat dat coördineren. Er is heel veel aanbod van activiteiten. Dat moet allemaal wel gestroomlijnd worden.”

Uitdaging

Frans benadrukt dat de hulp die nu al geboden wordt, geweldig is, maar dat er voor de langere termijn best een hele uitdaging ligt. ,,We moeten het daarom samen doen. Het moet iets van het hele dorp worden, niet iets van een kleine groep enthousiastelingen.”

Guido vult aan: ,,Wat zou het mooi zijn als we ons hele dorp na twee jaar corona weer in verbinding weten te brengen. Vraag je eens af hoe zou je zelf opgevangen zou willen worden als je zelf huis en haard zou moeten verlaten vanwege een oorlog.” Hij wil verder benadrukken hoeveel moois er nu al gebeurt. ,,En wil je je hier bij aansluiten, dan ben je van harte welkom. Je hoeft niet per se je huis open te stellen. Iedereen kan zelf aangeven wat men wil. Denk aan handenarbeid geven, lesgeven of een activiteit organiseren of aanbieden.”

Helpen

Frans vult aan: ,,Er is inderdaad al heel veel gedaan, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Heb je geen gelegenheid om mensen op te vangen of geen tijd om te helpen bij activiteiten, dan kun je bijvoorbeeld boodschappen brengen bij De Genadebank of een gift doneren. Er zijn heel veel mogelijkheden om te helpen. Er is een speciaal loket voor Oekraïne bij De Genadebank. Daar zorgen ze ervoor dat alles goed terechtkomt. Vrijwilligers die willen helpen bij de opvang van de Oekraïners op wat voor manier dan ook, kunnen terecht bij De Boei. Die regelt dat verder. De Bron zorgt voor mensen met pastorale achtergrond. Daar kunnen we het evangelie uitdelen. Het voornemen bestaat ook om straks in De Bron samenkomsten voor de vluchtelingen in het Oekraïens te houden. Er bivakkaren binnenkort immers honderd Oekraïners in ons dorp. En De Genadebank zorgt voor spullen of boodschappen. Er is een duidelijke takenscheiding in Bunschoten-Spakenburg. Verder willen we samen met Eemdijk Helpt bekijken wat we op elkaar kunnen afstemmen.”

Frans en Guido tot slot: ,,Nogmaals, we moeten het inderdaad samen doen, omdat het echt iets wordt van de lange adem. Want het kan op een gegeven moment gaan kraken en piepen en dan moeten er alternatieven zijn. Sluit je daarom aan bij een georganiseerd initiatief of meld je als particuliere opvang bij de gemeente. Samen zijn we sterk.”

Via de site van de Genadebron, De Boei, de gemeente, Bunschoten voor Oekraïne en alle socials kan men op de hoogte blijven en contact opnemen.