Deel dit artikel op social platform

Intentieovereenkomst bouw tiny houses en sociale huurwoningen

Wethouder Huig van Barneveld en Maarten van Gessel van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken hebben vrijdag een intentieovereenkomst getekend. Beide partijen spreken daarmee de intentie uit om zestien tiny houses en vijftien sociale huurwoningen te bouwen op de groenstrook tussen Frits de Zwerver/Anne Frank en de Oostelijke Randweg.

Marloes ter Haar

In het coalitieakkoord 2019-2022 is afgesproken dat er tiny houses in onze gemeente worden gebouwd. De afgelopen periode heeft de gemeente Bunschoten in samenwerking met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken als ontwikkelende partij gewerkt aan de planvorming voor de in totaal 31 woningen op deze locatie. Hiermee willen we voorzien in de dringende behoefte aan meer betaalbare woningen.

In een eerder stadium zijn buurtbewoners uitgenodigd om mee te denken over het plan. De aandachtspunten
die hierbij zijn gegeven worden meegenomen in de ontwikkeling.

Op dit moment lopen er nog enkele onderzoeken op het gebied van verkeers- en industrielawaai, flora en fauna en erfgoed/archeologie op de beoogde locatie.

Onlangs is al wel bekend geworden dat de gemeente een subsidie ontvangt van € 80.000,- van de provincie Utrecht voor het treffen van geluidswerende voorzieningen, zodat de bewoners van de nieuw te bouwen woningen zo min mogelijk geluidsoverlast ervaren van de provinciale weg en het achterliggende industrieterrein.