Deel dit artikel op social platform

Lichte daling aantal WW’ers in Bunschoten

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort (waaronder Bunschoten) daalde in februari met 2,1%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen nog steeds een stuk lager (-32,6%). In Bunschoten was de daling 1,5% en ten opzichte van een jaar geleden 35,7%.

Marloes ter Haar

De tekorten doen zich voor in vrijwel alle sectoren en de voortdurende krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat veel werkgevers steeds creatiever moeten zoeken naar beschikbaar personeel. De coronacrisis heeft de al bestaande tekorten aan personeel in de zorgsector verscherpt. Het aantal werknemersbanen in deze sector is in 2021 verder toegenomen, terwijl het aantal mensen dat vanuit de zorg in de WW terechtkwam verder afnam.

Nadat het aantal door UWV verstrekte WW-uitkeringen in januari 2022 in de arbeidsmarktregio Amersfoort na een periode van daling stabiliseerde, is dit in februari weer afgenomen en kwam het aantal WW-uitkeringen uit op 3.340. De dalende trend van 2021 werd daarmee voortgezet (-2,1%). De regio Amersfoort liep hierin gelijk met de rest van Nederland.

Op landelijk niveau daalde het aantal WW-uitkeringen in februari met 2%. De afname van het aantal WW-uitkeringen in de regio Amersfoort was verspreid over bijna alle sectoren. Enkel in de sectoren cultuur, overheid en onderwijs nam het aantal WW-uitkeringen nog licht toe. Het WW-percentage kwam deze maand uit op 1,8% van de regionale beroepsbevolking en daalde daarmee weer iets ten opzichte van de vorige maand. In Bunschoten ligt dit op 1,1%. Het landelijke WW-percentage daalde ook met 1/10de procentpunt en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Bunschoten telde in februari 128 WW’ers. Dat waren er twee minder dan de maand ervoor en 71 minder dan een jaar geleden. Van die 128 waren er vier jonger dan 27 jaar, zaten er 55 in de leeftijdscategorie 27-50 jaar en waren er 69 ouder dan vijftig.