Deel dit artikel op social platform

Opvang kinderen Oekraïne op de scholen in ons dorp

Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk werken ruimhartig mee aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Wat betekent dit voor de opvang van de kinderen?

Kinderen die vanuit Oekraïne gevlucht zijn en in Nederland verblijven, moeten zo snel mogelijk en op een goede manier naar school kunnen. In Bunschoten geldt een algemene afspraak over de opvang van kinderen uit het buitenland . Zij worden geplaatst op basisschool ‘t Kruisrak. Deze school krijgt van de gemeente subsidie voor de taalklas. ‘t Kruisrak zit echter vol en heeft geen capaciteit voor de Oekraïense opvang. De lokale scholen hebben dan ook besloten om de opvang van leerlingen op een andere wijze te organiseren. Vanuit de scholen houden Hans van Tricht (directeur bestuurder VCO) en Rianne Hagebeuk (intern begeleider Groen van Prinstererschool) zich hiermee bezig.

Het aanbod dat gerealiseerd wordt, is bedoeld om nauw aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben en wat tegelijkertijd praktisch realiseerbaar is. Dit is een grote opgave die alleen kan worden uitgevoerd door gezamenlijke inzet van schoolbesturen, gemeente én vrijwilligers. Tegen de achtergrond van het lerarentekort, verkent het ministerie van OCW ook de inzet van leraren vanuit de Oekraïense gemeenschap zelf. Ook in Bunschoten wordt momenteel gekeken in hoeverre de Oekraïense volwassenen beschikken over onderwijsbevoegdheid. Daarnaast wordt een beroep op hen gedaan om zich actief in te zetten bij de opvang van de kinderen.

Veilige plek

,,De kinderen uit Oekraïne hebben recht op onderwijs, maar bovenal is het op dit moment belangrijk om een veilige plek te bieden, waarbij er ruimte is om weer met andere kinderen te spelen en iets van regelmaat op te pakken,” zegt Hans van Tricht. ,,Laat ze eerst maar even landen. In korte tijd hebben de kinderen veel moeten meemaken. Ineens ziet hun wereld er anders uit. Ze moesten op stel en sprong afscheid nemen van alles wat hen vertrouwd was. Dan speelt ook nog eens dat papa is achtergebleven en moet vechten in de oorlog. Dat besef leeft op onze scholen en we zien dat de afgelopen weken door veel mensen, scholen, gemeente en De Boei hard is gewerkt om snel zo goed mogelijk onderwijs te organiseren. Met elkaar gaan we de schouders eronder zetten en het zal ons lukken!”

Zoveel mogelijk willen de scholen aansluiten op de bestaande situatie. Op Eemdijk is al veel in gang gezet door de gezamenlijke kerken. Het ochtendprogramma vindt plaats in de gebouwen van de Chr. Ger. Kerk op Eemdijk. De ochtenden worden geregeld door de actiegroep. Ze hebben een groots netwerk opgezet en kunnen putten uit veel vrijwilligers. ,,Best wel knap en indrukwekkend wat ‘Diek’ hier van de grond heeft gekregen.” Het gaat om 56 personen uit de Oekraïne, waarvan 8 kinderen in de leeftijd van de basisschool. Er zijn 15 gastgezinnen, waarvan bijna allemaal op Eemdijk. Vier kinderen volgen dagelijks online de lessen vanuit hun ‘oude’ school. Die lessen volgen ze in het huis van de gastgezinnen. Daarna sluiten ze aan bij de groep in de kerk

Opvang

In de opzet voor opvang op de school komen de kinderen om 12.00 uur aan op school. Ze lunchen op school mee met de kinderen. De school heeft een continurooster, dus dat sluit goed aan. Na de lunch draaien de kinderen mee op school.

Aan de volwassenen uit Oekraïne wordt gevraagd om bij te dragen aan hulp/ondersteuning op school.

In Bunschoten-Spakenburg is er opvang in de oude Calvijnschool. Daarnaast zijn er vluchtelingen ondergebracht bij diverse gastgezinnen. Het basisidee voor de organisatie van de opvang is gelijk aan Eemdijk. In de ochtend zullen de Oekraïense kinderen als groep bij elkaar blijven. In de middag gaan de kinderen naar school. De locatie voor het ochtendprogramma wordt de Maranathakerk.

,,Het is duidelijk dat de kinderen uit Oekraïne recht hebben op onderwijs, en dat wij als scholen de plicht hebben om dit onderwijs aan te bieden,” zegt Hans van Tricht. Wat betreft de opvang van kleuters hebben de schooldirecties afgesproken dat de 4- en 5-jarigen niet naar het centrale ochtendprogramma gaan, maar direct naar de scholen. De komende week worden al kleuters geplaatst op Het Sterrenlicht en Het Talent.

De opzet staat in de steigers, maar er is nog veel onduidelijk. De huidige opzet zal in ieder geval duren tot de meivakantie. Daarna zal de opvang langzaam verschuiven naar hele dagen op de scholen. De scholen zullen dit met elkaar monitoren en sturen.

Expertise en ondersteuning voor de leraren is van belang. ,,We rekenen hierbij op de inzet vanuit de groep van Oekraïense volwassenen. We weten dat er vanuit De Boei vrijwilligers beschikbaar zijn. Daarnaast komt er landelijk ook steeds meer beschikbaar aan informatie en lesmaterialen.”

Er blijken nog lijntjes te lopen met scholen in Oekraïne, zo leert de ervaring op Eemdijk. ,,Wellicht kunnen leerlingen online lessen volgen bij hun ‘oude school’. Ook gaan we proberen om in contact te komen met collega’s in Oekraïne.”

Nederland en andere Europese lidstaten houden er rekening mee dat de situatie in Oekraïne langdurig zal aanhouden. Dan ontstaat er een situatie waarin de vraag voor opvang in omvang en ruimte groter wordt dan de 50.000 plekken die reeds in voorbereiding zijn. Daarom worden er voorbereidingen getroffen voor een nationale opvangorganisatie, als onderdeel van een Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen. Die organisatie gaat zich bezighouden met de borging van opvang op langere termijn of (semi-)permanent verblijf. Daarbij worden maatschappelijke spelers, de private sectoren en andere partijen betrokken. Het onderwijs is een van de sectoren die zo snel mogelijk zal aansluiten op zo’n nationale opvangorganisatie.

Terugkeren

,,De kinderen en gezinnen die nu in Bunschoten verblijven zullen hier niet blijven,” zeggen Rianne Hagebeuk en Hans van Tricht. ,,Wij hopen met hen dat de oorlog snel afgelopen is en dat de Oekraïners kunnen terugkeren naar hun vaderland. Het verblijf in Bunschoten zal een hoofdstuk zijn in hun leven dat verder in de Oekraïne geleid zal worden. Daar ligt hun toekomst. Wij doen ons best om dat hoofdstuk zo mooi mogelijk te maken. Met gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid zal dit lukken.”