Deel dit artikel op social platform

Veiligheid in het verkeer

De kindergemeenteraad kwam woensdagmiddag bij elkaar om te praten over veiligheid in het verkeer.

Eerst was het woord aan Pieter de Vos, die de kinderen vertelde over het raadslidmaatschap. ,,Als je raadslid wilt zijn heb je de samenleving nodig. Dat is best wel een moeilijk woord. Dat is waar we allemaal samen in leven in dit dorp. Eigenlijk proberen we dat zo goed mogelijk te regelen en in Nederland hebben we het voor elkaar gekregen dat we een democratie hebben. Niemand is de baas, de samenleving is de baas, dus wij allemaal.”

Als je raadslid wilt worden, moet je betrokken zijn, aldus De Vos. ,,Je moet interesse hebben in onderwerpen die spelen in de samenleving. Je moet er iets mee willen doen en daarvoor moet je plannen maken. De plannen heb je in een verkiezingsprogramma gezet en mensen kunnen daarop stemmen. Maar voordat je gaat stemmen moet je campagne voeren. Je moet eigenlijk reclame maken voor jezelf. Eigenlijk net zoals voor frisdrank of voor spelletjes reclame wordt gemaakt, moet je ook reclame maken voor de politiek. En dan is die verkiezing voorbij en ben je verkozen en moet je aan het werk. Je hebt drie taken als raadslid: je bent volksvertegenwoordiger, controleur en moet kaders stellen.” De Vos gaf aan zich de komende vier jaar te willen inzetten voor het behoud van de botters, goede zorg voor elkaar en nieuwbouw van huizen en scholen.

‘Ik mag toch mijn fietsbel wel gebruiken?’

Daarna was het de beurt aan ambtenaar Wiebe van de Wijk. Hij vroeg de kinderen of de gemeente bekeuringen uitschrijft als iemand te hard rijdt. De meesten wisten dat dit niet het geval is. Van Wijk: ,,,Daar is de politie voor. De boa’s werken voor de gemeente en die doen de bekeuringen voor mensen die fout parkeren of voor inritten parkeren.” Mag je bellen of appen op de fiets, was een andere vraag. Ook hier gaven de kinderen het goede antwoord. Van Wijk: ,,Sinds juli 2019 is bellen niet meer toegestaan op de fiets. In de auto mocht het al niet, maar op de fiets was het ook heel onveilig”, legde Van Wijk uit. Burgemeester van de Groep: ,,Ik mag toch mijn fietsbel wel gebruiken?”

Hebben fietsers altijd voorrang op rotondes? Hier werd verschillend over gedacht. Naar voren kwam dat fietsers buiten de bebouwde kom voorrang hebben, maar buiten de bebouwde niet. ,,Het heeft ermee te maken dat auto’s daar harder rijden”, legde Van Wijk uit. Kinderburgemeester Rosalie Koops vroeg eerder aandacht voor veiligheid bij rotondes. Sommige rotondes in het land zijn voorzien van lampjes. Zodra een fietser de rotonde nadert, gaan de lampjes aan en kunnen automobilisten zien dat er een fietser aankomt. Voor Bunschoten is dit echter niet mogelijk omdat de rotondes daarvoor te klein zijn. Eline kwam met een andere oplossing op de proppen: ,,In Frankrijk zag ik hobbels op de weg en iedereen ging langzamer rijden. Kan dat ook voor fietsers?” Van Wijk: ,,Daar hebben we nog niet over nagedacht.”

Discussie

Daarna gingen de kinderen met elkaar in discussie over of reclameborden bij rotondes de weggebruikers afleiden. Amelie: ,,Bij ons in de klas vonden ze dat het niet, als er maar niet teveel reclameborden zijn.” Anderen waren van mening dat er niet te felle kleuren en ook niet te veel tekst gebruikt moet worden. Ook zouden de borden op een rustige plek gezet moeten worden zodat ze automobilisten niet te veel afleiden.

‘Ze mogen ook lopend komen’

De kinderen waren het erover eens dat goede verlichting helpt bij het veilig deelnemen aan het verkeer. Wel waren ze voor regelmatige controles door boa’s. Burgemeester Melis van de Groep legde uit dat vorig jaar tijdens een controle bleek dat de meeste fietsers hun verlichting keurig op orde hadden, alleen niet hadden aangezet… De kinderen bogen zich ook over de stelling dat alle kinderen op de fiets naar school moeten komen. Daar waren de meesten het niet mee eens. ,,Ze mogen ook lopend komen en als ze ver van school wonen met de auto. Als het glad is mogen ze ook met de auto.” Ook moet rekening gehouden worden met kinderen die een beperking hebben, vonden de kinderen. Bij verkeersveiligheid denk ik aan mijn eigen veiligheid, was de laatste stelling. ‘Je bent niet alleen op de wereld’, was de conclusie. De kinderen mochten tenslotte een poster kiezen voor de verkeersveiligheidscampagne. De kinderen kozen in grote meerderheid voor ‘rotonde: rustig aan’.