Deel dit artikel op social platform

Total Gymnastics stopt als vereniging

Gymnastiek- en turnvereniging Total Gymnastics sluit vanaf 1 juli haar deuren. De leden zijn vorige week ingelicht door het bestuur.

Marcel Wubs, trainer bij de vereniging, heeft de afgelopen jaren veel turners naar een hoog sportniveau geholpen. Veel prijzen zijn dan ook binnengehaald door de vereniging. Toch moeten leden nu op zoek naar een nieuwe vereniging.

Verkopen

,,Eind december 2021 heeft de eigenaar van het pand waarin wij sporten ons geïnformeerd over het feit dat hij in september 2022 het pand aan de Dieselweg zou gaan verkopen”, vertelt Simon de Vos, algemeen bestuurslid van Total Gymnastics. Het huurcontract van Total Gymnastics loopt tot september 2022 en er was geen mogelijkheid om te verlengen. ,,Wij werden als bestuur geconfronteerd met een grote uitdaging”, geeft Simon aan.

‘We hebben alle opties bekeken’

Er moesten een aantal afwegingen gemaakt worden, zoals of de vereniging door zou moeten gaan in een vervangende ruimte, een nieuwe overeenkomst aangaan met de eigenaar of de activiteiten beëindigen. ,,Het was niet mogelijk om een vervangende locatie te krijgen, die voldoet aan de minimale eisen voor onze vereniging. Dus bleven er twee opties over”, legt Simon uit. Maar de nieuwe eigenaar van het pand had al een bestemming voor een pand, dus deze optie viel ook direct af. ,,Uiteindelijk hebben wij als bestuur na veel wikken en wegen en nogmaals alle mogelijke andere opties te hebben bekeken, helaas toch moeten kiezen voor de laatste optie.” Dit betekent dat Total Gymnastics haar activiteiten als vereniging gaat beëindigen en per 1 juli 2022 stopt als vereniging.

Afhankelijk

Verder geeft Simon aan dat de vereniging volledig afhankelijk is van de inkomsten uit sponsoring, contributie en de inzet van vrijwilligers. ,,Door de terugloop van het aantal sponsoren, terugloop in ledenaantal (mede door de coronacrisis), geen ondersteuning vanuit de lokale overheid en een tekort aan vrijwilligers is het niet meer haalbaar om onze activiteiten voort te zetten.”

Gemeente

De gemeente Bunschoten is op de hoogte gesteld over het opheffen van de club. Wethouder Van Asselt geeft aan een poging te hebben gedaan om in contact te komen met de turnvereniging. Tot op heden is dit niet gelukt. In 2021 is het laatste contact geweest toen het Rijk geld beschikbaar stelde om sportclubs te ondersteunen in tijden van corona. Ook Total Gymnastics maakte aanspraak op deze regeling. Voor de vereniging duurde het echter te lang voordat uitbetaling plaats zou vinden en vroeg om ondersteuning van de gemeente. De gemeente bood een overbruggingskrediet aan. Volgens de gemeente is hierop geen reactie ontvangen.